Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 

 

Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου όλες οι τάξεις του Σχολείου μας θα σχολάνε στις 14:00.